Inlägg publicerade under kategorin Litteraturpriser (listor)

Av violen - 1 januari 2015 05:15

http://www.lasarnassverige.n.nu/


2018:

 

Lotta Lotass för ett utmanande och betydelsefullt författarskap av visionärt format, präglat av konstnärlig integritet. 

Stefan Spjut, en författare med en lika precis som imponerande imagination. En svensk berättare med storlek och djup i anslaget och en kärlek till illusionens konst. 

 

 

2017:

 

Kristina Sandberg, en redan stor berättare med det finaste humanistiska djup.

Sven Lindqvist, en svensk intellektuell på internationell nivå; Sveriges store sakdiktare, för ett oskattligt litterärt verk.

Ramús förlag för en förnämlig smak och en exklusiv och modig utgivning.

Lars Norén, för hans solitära litterära röst, och med särskild tanke på den senare bokliga produktionen, däribland diktsamlingen Stoft (2016).

Randi Mossige-Norheim, en radioskapare av särskilt format, lågmäld, och med ett autentiskt uttryck som går långt utöver den konventionella journalistiken. Mossige-Norheims journalistiska röst blir i sin individuella soliditet litterärt förebildlig. Med allvarlig respekt för sina medmänniskor visar hon gång på gång sin storhet i reportage och dokumentärer.

Lilian Ryd, för hennes rikhaltiga arbete med att dokumentera och ge röst åt de i tysthet strävsamma människor som skapat en tillvaro i de karga, norra nybyggestrakterna.2016:


Staffan Söderblom, en högst tongivande samtida poet vars både ytterst stränga och fint pratsamma poesi med största integritet alltid, och ned till det enskilda kommatecknet, är trogen det djupast mänskliga i oss.
Karin Johannisson för ett solitt, rikt och mycket viktigt författarskap präglat av intelligens och stor lärdom. 
Ellerströms förlag som i mer än tre årtionden med sann litterär passion tillhandahållit det läsande Sverige högkvalitativ och exklusiv litteratur och är ett av de viktigaste förlagen i landet. 


2015:

Nina Burton är en poet med absolut gehör och hennes dikter är i sin både språkliga och intellektuella exakthet näst intill självlysande. Burton, också en av landets förnämligaste essäister, visar oss hur besläktade de båda storheterna poesin och naturvetenskapen kan vara.

Mattias Alkberg är en poet av stor självständighet. Hans lyriska vrede är också läsarnas vrede. Alkbergs oräddhet ståtar snart sagt i ensamt majestät.

Bokförlaget Trombone har överraskande kommit att etablera sig som ett av de intressantare bland de riktigt små förlagen och kan genom en pigg, oförskräckt utgivning - som genom att också ta sig an etablerade litterära författarskap och genom sin serie Svavel - nu kan räknas till ett av de verkligt vitala. 


2014:

Thomas Tidholm har under årtionden odlat och förfinat en högst solid litterär röst. Det tidholmska universum rymmer en särskild, djupt sympatisk, blick för den enskilda människans försök att finna sig en plats i tillvaron. Thomas Tidholm ringar, i dikt efter dikt och bok efter bok, in en konstfull litterär friort för ett uppriktigt mänskligt samtal, säkrat från det triviala mediabruset.

Elisabeth Rynell har med boken Skrivandets sinne nått ett nytt krön och en ny konstnärlig höjdpunkt. Rynells författarskap är alltsedan debuten 1975 absolut originellt och konsekvent; en egensinnig och storslagen fantasi, senast i romanen Komma hem, paras ständigt med ett starkt och upproriskt förhållningssätt gentemot det som hotar människan liv och och överlevnad.

Krister Gustavsson har kommit att utvecklas till en sensibel språkkonstnär; i nästan symfoniskt orkestrerade diktsamlingar, och härom året i en rik och personlig essäbok, har han vunnit stora konstnärliga framsteg och är en framstående poet med en rik och växande produktion.

Per Engströms hittills två böcker, utgivna med femton års mellanrum, vittnar om ett mycket förfinat språkligt-litterärt gehör. Hans senaste bok Parkerna i gläntan, vetskapen om atmosfären och hela arbetet med lyckan (2007) är ett fascinerande mångbottnat verk; med denna bok har han vävt samman den finaste läsupplevelse. Engström intar en särställning med sin samvetsömma noggrannhet för språk och tilltal.

Lasse Söderbergen författarnas författare, har en alldeles egen plats i den svenska samtidslitteraturen. Hans lyriska stämma är klar och egen. Inte minst Söderbergs produktion efter 1989 rymmer en allt större pregnans och skönhet. Också i ett flertal essäistiska böcker med delvis självbiografiska inslag har han berikat den seriösa svenska litteraturen.


2013:

Ulf Eriksson för ett alltigenom intellektuellt hederligt och konsekvent författarskap som nu spänner över drygt trettio år. Eriksson förblir, i bok efter bok och ned i de minsta detaljerna, oavbrutet intressant och bemödar sig modigt om alltmer vidgade perspektiv. 

Nina Björk för ett filosofiskt författarskap präglat av föredömlig intellektuell självständighet. Björks kritiska reflektioner är omutliga och hennes ambitioner att greppa avgörande och svårfångade skeenden i samtiden betydande. Björk som samhällskritiker är ett föredöme för varje läsande medborgare. 

Jan Gradvall för sin på sitt område ytterst kunniga och alltid intressanta journalistik. Gradvall framstår, med sin integritet och den alltid fina respekten för sitt ämne, som ett gott föredöme också för kulturjournalister inom andra områden än populärmusikens.

Lina Ekdahl för ett poetiskt författarskap som slående förmår uttrycka något stort om den politiska samtiden såväl som det existentiella tillståndet för den enskilda människan i en cynisk samtid. En mycket begåvad författare som står i spännande utveckling.

Mats Jonsson för ett självutlämnande, naket och allmängiltigt serieskapande. Med insiktsfull humor, finstämt allvar och befriande höga ambitioner befruktar Larssons verk också den samtida litterära litteraturen.

Henrik Bromander, en storslaget begåvad serietecknare som, med en höjdpunkt i volymen Smålands mörker, visar på en enorm potential som seriekonstnär och vars hittillsvarande verk bidragit till att ytterligare stärka serien som konstart. 

 

2012:

Heidi von Born, en av den svenska samtidslitteraturens storheter, för ett utomordentligt författarskap som i år räknar fyrtiosex år. Med sin oefterhärmliga psykologiska djupsyn och det mest originellt utmejslade och starka språk har hon i ett trettiotal böcker tecknat bilden av människans inre liv.

Ragnar Strömberg för ett betydande och omutligt författarskap som står sig oavsett hur de kulturella modena skiftar. 

Nils Hansson, en av landets bästa och självständigaste musikskribenter.

Peter Lucas Erixon för ett rikt omväxlande och konsekvent författarskap, alltid på humanistisk-filosofisk botten, där allvar och integritet är givna självklarheter.

David Vikgren för böcker som Folkmun, Anttikeksikväde och andra. En mycket spännande författare under utveckling.

Camilla Wittmoss för debutboken mirakel, MIRAKEL (2007) som på ett häpnadsväckande och gåtfullt sätt förmår ringa in de nästan genomskinliga vardagsögonblick som allas våra liv är sammanfogade av och består av.

Bakhåll förlag för en föredömlig och självständig förläggargärning under nu trettiotvå år. Ett förlag som oavbrutet bevisar att den seriösa kulturen alltid motverkar kommersialismens skadeverkningar. Ett förlag alltid i litteraturens och det seriösa läsandets tjänst. 

Av violen - 1 januari 2015 05:00


Nationalbook award

Fiction, utdelas november

               

2018

Sigrid Nunez  

The friend

2017

Jesmyn Ward

 Sing, Unburied, Sing

2016

Colson Whitehead

The underground railroad Den underjordiska järnvägen

 2015

 Adam Johnson

 Fortune Smiles: Stories

 2014

  Phil Klay

 Redeployment

 2013

 James McBride,

The Good Lord Bird

2012

Louise Erdrich

The Round House

 2011

 Jesmyn Ward

Salvage the Bones  Rädda varje spillra

2010

Jaimy Gordon

Lord of Misrule

2009

Colum McCann

Let the Great World Spin Världens väldighet

2008

Peter Matthiessen

Shadow Country

2007

Denis Johnson

Tree of Smoke

2006

Richard Powers

The Echo Maker

2005

William Vollmann

Europe Central

2004

Lily Tuck

The News from Paraguay

2003

Shirley Hazzard

The Great Fire

2002

Julia Glass

Three Junes

2001

Jonathan Franzen

The Corrections

2000

Susan Sontag

In America

1999

Ha Jin

Waiting

1998

Alice McDermott

Charming Billy

1997

Charles Frazier

Cold Mountain

1996

Andrea Barrett

Ship Fever and Other Stories

1995

Philip Roth

Sabbath's Theater

1994

William Gaddis

A Frolic of His Own

1993

E. Annie Proulx

The Shipping News

1992

Cormac McCarthy

All the Pretty Horses

1991

Norman Rush

Mating

1990

Charles Johnson

Middle Passage

1989

John Casey

Spartina

1988

Pete Dexter

Paris Trout

1987

Larry Heinemann

Paco's Story

1986

E.L Doctorow

World's Fair

1985

Don DeLillo

White Noise

1984

Ellen Gilchrist

Victory Over Japan: A Book of Stories

1983

Alice Walker

The Color Purple

1983

Eudora Welty

Collected Stories of Eudora Welty

1982

John Updike

Rabbit is Rich

1982

William Maxwell

So Long, See You Tomorrow

1981

Wright Morris

Plains Song

1981

John Cheever

The Stories of John Cheever

1980

William Styron

Sophie's Choice

1980

John Irving

The World According to Garp

1979

Tim O'Brien

Going After Cacciato

1978

Mary Lee Settle

Blood Tie

1977

Wallace Stegner

The Spectator Bird

1976

William Gaddis

J R

1975

Robert Stone

Dog Soldiers

1975

Thomas Williams

The Hair of Harold Roux

1974

Thomas Pynchon

Gravity's Rainbow

1974

Isaac Bashevis Singer

A Crown of Feathers and Other Stories

1973

John Barth

Chimera

1973

John Edward Williams

Augustus

1972

Flannery O'Connor

The Complete Stories of Flannery O'Connor

1971

Saul Bellow

Mr. Sammler's Planet

1970

Joyce Carol Oates

them

1969

Jerzy Kosinski

Steps

1968

Thornton Wilder

The Eighth Day

1967

Bernard Malamud

The Fixer

1966

Katherine Anne Porter

The Collected Stories of Katherine Anne Porter

1965

Saul Bellow

Herzog

1964

John Updike

The Centaur

1963

J. F. Powers

Morte d'Urban

1962

Walker Percy

The Moviegoer

1961

Conrad Richter

The Waters of Kronos

1960

Philip Roth

Goodbye, Columbus

1959

Bernard Malamud

The Magic Barrel

1958

John Cheever

The Wapshot Chronicle

1957

Wright Morris

The Field of Vision

1956

John O'Hara

Ten North Frederick

1955

William Faulkner

A Fable

1954

Saul Bellow

The Adventures of Augie March

1953

Ralph Ellison

Invisible Man

1952

James Jones

From Here to Eternity

1951

William Faulkner

The Collected Stories of William Faulkner

1950

Nelson Algren

The Man with the Golden Arm

http://www.nationalbook.org/nbawinners_category.htmlhttp://www.nationalbook.org/index.html


wikipedia 

Av violen - 1 januari 2015 04:30


Nobelpristagare


Här är listan över Nobelpristagare och vilka böcker skrivna av Nobelpristagare jag läst.

Av violen - 1 januari 2015 04:00

Pristagare i Nordiska Rådets Litteraturpris

De med fet text har jag läst......    november

 


 • 2018 -  Audur Ava Olafsdottir "Ärr" 
 • 2017 -  Kirsten Thorup ”Erindring om kćrligheden” (”Minnen om kärleken” ej översatt till svenska.)
 • 2016 - Katarina Frostenson: Sånger och formler 
 • 2015 - Jon Fosse (Norge): ”Sömnlösa”, ”Olavs drömmar” och ”Kvällning”.
 • 2014 - Kjell Westö (Finland): Hägring 38
 • 2013 - Kim Leine: ”Profeterna vid Evighetsfjorden”,
 • 2012 - Merethe Lindstrřm, NorgeDagar i tystnadens historia
 • 2011 - Gyrđir Elíasson: Bland träden (Milli trjánna).
 • 2010 - Sofi Oksanen, Finland: Utrensning 
 • 2009 - Per Petterson, Norge, romanen Jeg forbanner tidens elv
 • 2008 - Naja Marie Aidt, Danmark, novellsamlingen Bavian
 • 2007 - Sara Stridsberg, Sverige, romanen Drömfakulteten
 • 2006 - Göran Sonnevi, Sverige, diktsamlingen Oceanen
 • 2005 - Sjón (Sigurjón Birgir Sigurđsson), Island, Skugga-Baldur
 • 2004 - Kari Hotakainen, Finland, Löpgravsvägen
 • 2003 - Eva Ström, Sverige, diktsamlingen Revbensstäderna
 • 2002 - Lars Saabye Christensen, Norge, Halvbroren
 • 2001 - Jan Kjćrstad, Norge, Oppdageren
 • 2000 - Henrik Nordbrandt, Danmark, Drřmmebroer
 • 1999 - Pia Tafdrup, Danmark, Dronningeporten
 • 1998 - Tua Forsström, Finland, Efter att ha tillbringat en natt bland hästar
 • 1997 - Dorrit Willumsen, Danmark, Bang. En roman om Herman Bang
 • 1996 - Řystein Lřnn, Norge, Hva skal vi gjřre i dag og andre noveller
 • 1995 - Einar Már Guđmundsson, Island, Englar alheimsins
 • 1994 - Kerstin Ekman, Sverige, Händelser vid vatten
 • 1993 - Peer Hultberg, Danmark, Byen og Verden
 • 1992 - Fríđa Á. Sigurđardóttir, Island, Mens natten går
 • 1991 - Nils-Aslak Valkeapää, Finland, Solen, min far
 • 1990 - Tomas Tranströmer, Sverige, För levande och döda
 • 1989 - Dag Solstad, Norge, Roman 1987
 • 1988 - Thor Vilhjálmsson, Island, Gråmossan glöder
 • 1987 - Herbjřrg Wassmo, Norge, Hudlřs himmel
 • 1986 - Rói Patursson, Färöarna, Likasum
 • 1985 - Antti Tuuri, Finland, En dag i Österbotten
 • 1984 - Göran Tunström, Sverige, Juloratoriet
 • 1983 - Peter Seeberg, Danmark, Om fjorten dage
 • 1982 - Sven Delblanc, Sverige, Samuels bok
 • 1981 - Snorri Hjartarson, Island, Höstmörkret över mig
 • 1980 - Sara Lidman, Sverige, Vredens barn
 • 1979 - Ivar Lo-Johansson, Sverige, Pubertet
 • 1978 - Kjartan Flřgstad, Norge, Dalen Portland
 • 1977 - Bo Carpelan, Finland, I de mörka rummen, i de ljusa
 • 1976 - Ólafur Jóhann Sigurđsson, Island, Du minns en brunn
 • 1975 - Hannu Salama, Finland, Kommer upp i tö
 • 1974 - Villy Sřrensen, Danmark, Uden mål - og med
 • 1973 - Veijo Meri, Finland, Sergeantens pojke
 • 1972 - Karl Vennberg, Sverige, Sju ord på tunnelbanan
 • 1971 - Thorkild Hansen, Danmark, Slavernes řer
 • 1970 - Klaus Rifbjerg, Danmark, Anna, jeg, Anna
 • 1969 - Per Olov Enquist, Sverige, Legionärerna
 • 1968 - Per Olof Sundman, Sverige, Ingenjör Andrées luftfärd
 • 1967 - Johan Borgen, Norge, Nye noveller
 • 1966 - Gunnar Ekelöf, Sverige, Diwán över Fursten av Emgión
 • 1965 - Delat pris
  • William Heinesen, Färöarna, romanen Det gode Håb
  • Olof Lagercrantz, Sverige, Från Helvetet till Paradiset
 • 1964 - Tarjei Vesaas, Norge, Is-slottet
 • 1963 - Väinö Linna, Finland, Söner av ett folk
 • 1962 - Eyvind Johnson, Sverige, Hans nådes ti
  d
Av violen - 1 januari 2015 03:30

Norrlands litteraturpris

Norrländska litteratursällskapet har delat ut Norrlands litteraturpris (f.d. Rörlingstipendiatet) sedan 1973.

(fetmärkta har jag läst)


 
 
2019 -  Linnea Axelsson för romanen Ćdnan 
2018 - Anna Jörgensdotter för romanen Solidärer
2017 - Lina Josefina Lindqvist för Skarv
2016 - Katarina Kieri
2015 - Ida Linde för Norrut åker man för att dö
2014 - Elisabeth Rynell för Skrivandets sinne
2013 - Pär Hansson för Vi plockar bär i civilisationen
2012 - Björn Löfström för Babels torn i Bojtikken. Jojkar från Västerbottens lappmark
2011 - Therése Söderlind
2010 - Ola Nilsson
2009 - Fausta Marianović
2008 - Kristina Sandberg
2007 - Theres Kessler Agdler
2006 - Mats Jonsson
2005 - David Vikgren
2004 - Anna Jörgensdotter
2003 - Mattias Alkberg
2002 - Mirja Unge
2001 - Pär Hansson
2000 - Charlotte Cederlöf
1999 - Katarina Kieri
1998 - Eva Sjödin
1997 - Inget pris delades ut detta år
1996 - Maria Vedin
1995 - Anita Salomonsson
1994 - Peter Degerman
1993 - Erik Grundström
1992 - Roger Melin
1991 - Susanne Sörensen
1990 - Sigbritt Eklund
1989 - Peter Lucas Erixon
1988 - Mikael Niemi
1987 - May Larsson
1986 - Stig Andersson
1985 - Anita Nilsson
1984 - Bengt Ingelstam
1983 - Göran Lundin
1982 - Bengt Pohjanen
1981 - Eva Magnusson
1980 - Gunnar Frimodig
1979 - Bo Sjögren
1978 - Ingrid Kumlin och Hjalmar Westerlund. Dessutom "jubileumsstipendiat" till de två Österbottniska författarna Solveig Emli och Levi Sjöstrand.
1977 - Ingrid Andersson och Margareta Sarri
1976 - Gunnar Kieri
1975 - Runa Olofsson
1974 - Göran Norström
1973 - Per Fritjof Persson

Av violen - 1 januari 2015 03:15

Ondaatje Prize


https://en.wikipedia.org/wiki/Ondaatje_Prize


 
 

The Royal Society of Literature Ondaatje Prize is an annual literary award given by the Royal Society of Literature. The Ł10,000 award is for a work of fiction, non-fiction or poetry that evokes the "spirit of a place", and is written by someone who is a citizen of or who has been resident in the Commonwealth or the Republic of Ireland.[1]

The prize bears the name of its benefactor Sir Christopher Ondaatje.[2] The prize incorporates the Winifred Holtby Memorial Prize, which was presented up to 2002 for regional fiction.[3]

 

Av violen - 1 januari 2015 03:00

PEN/Faulkner Award for Fiction 

 

The PEN/Faulkner Award for Fiction is awarded annually by the PEN/Faulkner Foundation to the authors of the year's best works of fiction by living American citizens.[1] The winner receives US $15,000 and each of four runners-up receives US $5000. Finalists read from their works at the presentation ceremony in the Great Hall of the Folger Shakespeare Library in Washington, D.C. The organization claims it to be "the largest peer-juried award in the country."[1] The award was first given in 1981.[2]

 
 
2019 - Azareen Van der Vliet Oloomi, Call Me Zebra
Blanche McCrary Boyd, Tomb of the Unknown Racist
Richard Powers, The Overstory
Ivelisse Rodriguez, Love War Stories
Willy Vlautin, Don’t Skip Out on Me
 
 
2018 - Joan Silber, Improvement
Hernán Diaz, In the Distance
Samantha Hunt, The Dark Dark
Achy Obejas, The Tower of the Antilles
Jesmyn Ward, Sing, Unburied, Sing
 

 

 

2017 – Imbolo Mbue, Behold the Dreamers 
Viet Dinh, After Disasters
 Louise Erdrich, LaRose
 Garth Greenwell, What Belongs to You
 Sunil Yapa, Your Heart Is a Muscle the Size of a Fist

2016 – James Hannaham, Delicious Foods

Julie Iromuanya, Mr. and Mrs. Doctor
Viet Thanh Nguyen, The Sympathizer
Elizabeth Tallent, Mendocino Fire
Luis Alberto Urrea, The Water Museum

2015 – Atticus Lish, Preparation for the Next Life

Jeffery Renard Allen, Song of the Shank
Jennifer Clement, Prayers for the Stolen
Emily St. John Mandel, Station Eleven
Jenny Offill, Dept. of Speculation

2014 – Karen Joy Fowler
We Are All Completely Beside Ourselves

Daniel Alarcón, At Night We Walk in Circles
Percival Everett, Percival Everett by Virgil Russell
Joan Silber, Fools
Valerie Trueblood, Search Party: Stories of Rescue

2013 – Benjamin Alire Sáenz,
Everything Begins & Ends at the Kentucky Club

Amelia Gray, Threats
Laird Hunt, Kind One
T. Geronimo Johnson, Hold It ‘Til It Hurts
Thomas Mallon, Watergate
 

2012 – Julie Otsuka, The Buddha in the Attic

Russell Banks, The Lost Memory of Skin
Don DeLillo, The Angel Esmeralda: Nine Stories
Anita Desai, The Artist of Disappearance
Steven Millhauser, We Others: New and Selected Stories

2011 – Deborah Eisenberg,
The Collected Stories of Deborah Eisenberg

Jennifer Egan, A Visit From the Goon Squad
Jaimy Gordon, Lord of Misrule
Eric Puchner, Model Home
Brad Watson, Aliens in the Prime of Their Lives

2010 – Sherman Alexie, War Dances

Barbara Kingsolver, The Lacuna
Lorraine Lopéz, Homicide Survivors Picnic
Lorrie Moore, A Gate at the Stairs
Colson Whitehead, Sag Harbor

2009 – Joseph O’Neill, Netherland

Sarah Shun-lien Bynum, Ms. Hempel Chronicles 
Susan Choi, A Person of Interest 
Richard Price, Lush Life
Ron Rash, Serena


2008 – Kate Christensen, The Great Man

Annie Dillard, The Maytrees
David Leavitt, The Indian Clerk
T.M McNally, The Gateway: Stories
Ron Rash, Chemistry and Other Stories

2007 – Philip Roth, Everyman

Charles D’Ambrosio, The Dead Fish Museum
Deborah Eisenberg, Twilight of the Superheroes
Amy Hempel, The Collected Stories of Amy Hempel
Edward P. Jones, All Aunt Hagar’s Children

2006 – E.L Doctorow, The March

Karen Fisher, A Sudden Country
William Henry Lewis, I Got Somebody in Staunton
James Salter, Last Night
Bruce Wagner, The Chrysanthemum Place

2005 – Ha Jin, War Trash

Jerome Charyn, The Green Lantern
Edwidge Danticat, The Dew Breaker
Marilynne Robinson, Gilead
Steve Yarbrough, Prisoners of War

2004 – John Updike, The Early Stories 1953–1975

Frederick Barthelme, Elroy Nights
ZZ Packer, Drinking Coffee Elsewhere
Caryl Phillips, A Distant Shore
Tobias Wolff, Old School

2003 – Sabina Murray, The Caprices

Peter Cameron, The City of Your Final Destination
William Kennedy, Roscoe
Victor LaValle, The Ecstatic
Gilbert Sorrentino, Little Casino

2002 – Ann Patchett, Bel Canto

Karen Joy Fowler, Sister Noon
Jonathan Franzen, The Corrections
Claire Messud, The Hunters
Manil Suri, The Death of Vishnu

2001 – Philip Roth, The Human Stain

Michael Chabon, The Amazing Adventures of Kavalier and Clay
Millicent Dillon, Harry Gold
Denis Johnson, The Name of the World
Mona Simpson, Off Keck Road

2000 – Ha Jin, Waiting

Frederick Busch, The Night Inspector
Ken Kalfus, Pu-239 And Other Russian Fantasies
Elizabeth Strout, Amy and Isabelle
Lily Tuck, Siam, or the Woman Who Shot a Man

1999 – Michael Cunningham, The Hours

Russell Banks, Cloudsplitter
Barbara Kingsolver, The Poisonwood Bible
Brian Morton, Starting Out in the Evening
Richard Selzer, The Doctor Stories

1998 – Rafi Zabor, The Bear Comes Home

Donald Antrim, The Hundred Brothers
Rilla Askew, The Mercy Seat
Mary Gaitskill, Because They Wanted To
Francisco Goldman, The Ordinary Seaman

1997 – Gina Berriault, Women in their Beds

Daniel Akst, St. Burl’s Obituary
Kathleen Cambor, The Book of Mercy
Ron Hansen, Atticus
Jamaica Kincaid, The Autobiography of My Mother

1996 – Richard Ford, Independence Day

Madison Smart Bell, All Souls’ Rising
William Gass, The Tunnel
Claire Messud, When the World Was Steady
A.J Verdelle, The Good Negress

1995 – David Guterson, Snow Falling on Cedars

Frederich Busch, The Children in the Woods
Ursula Hegi, Stones from the River
Joyce Carol Oates, What I Lived For
Joanna Scott, Various Antidotes

1994 – Philip Roth, Operation Shylock

Stanley Elkin, Van Gogh’s Room at Arles
Dagoberto Gilb, The Magic of Blood
Fae Myenne Ng, Bone
Kate Wheeler, Not Where I Started From

1993 – E. Annie Proulx, Postcards

Robert Olen Butler, A Good Scent from a Strange Mountain
Francisco Goldman, The Long Night of White Chickens
Maureen Howard, Natural History
Sylvia Watanabe, Talking to the Dead

1992 – Don DeLillo, Mao II

Stephen Dixon, Frog
Paul Gervais, Extraordinary People
Allan Gurganus, White People
Bradford Morrow, The Almanac Branch

1991 – John Edgar Wideman, Philadelphia Fire

Paul Auster, The Music of Chance
Joanne Meschery, A Gentleman”s Guide to the Frontier
Steven Millhauser, The Barnum Museum
Joanna Scott, Arrogance

1990 – E.L Doctorow, Billy Bathgate

Russell Banks, Affliction
Molly Gloss, The Jump-Off Creek
Josephine Jacobsen, On the Island
Lynne Sharon Schwartz, Leaving Brooklyn

1989 – James Salter, Dusk

Mary McGarry Morris,Vanished
Thomas Savage, The Corner of Rife and Pacific
Isaac Bashevis Singer, The Death of Methuselah

1988 – T. Coraghessan Boyle, World’s End

Richard Bausch, Spirits
Alice McDermott, That Night
Cynthia Ozick, The Messiah of Stockholm
Lawrence Thornton, Imagining Argentina

1987 – Richard Wiley, Soldiers in Hiding

Richard Ford, The Sportswriter
Charles Johnson, The Sorcerer’s Apprentice
Janet Kauffman, Collaborators
Maureen Howard, Expensive Habits

1986 – Peter Taylor, The Old Forest and Other Stories

William Gaddis, Carpenter’s Gothic
Larry McMurtry, Lonesome Dove
Hugh Nissenson, The Tree of Life
Helen Norris, The Christmas Wife
Grace Paley, Later the Same Day

1985 – Tobias Wolff, The Barracks Thief

Harriet Doerr, Stones for Ibarra
Donald Hays, The Dixie Association
David Leavitt, Family Dancing
James Purdy, On Glory’s Courses

1984 – John Edgar Wideman, Sent for You Yesterday

Ron Hansen, The Assasination of Jesse James by the Coward Robert Ford
William Kennedy, Ironweed
Jamaica Kincaid, At the Bottom of the River
Bernard Malamud, The Stories
Cynthia Ozick, The Cannibal Galaxy

1983 – Toby Olson, Seaview

Maureen Howard, Grace Abounding
Bobbie Ann Mason, Shiloh and Other Stories
George Steiner, The Portage to San Cristobal of A.H
Anne Tyler, Dinner at the Homesick Restaurant
William S. Wilson, Birthplace

1982 – David Bradley, The Chaneysville Incident

Donald Barthelme, Sixty Stories
Richard Bausch, Take Me Back
Mark Helprin, Ellis Island and Other Stories
Marilynne Robinson,Housekeeping
Robert Stone, A Flag for Sunrise

1981 – Walter Abish, How German Is It?

Shirley Hazzard, The Transit of Venus
Walker Percy, The Second Coming
Gilbert Sorrentino, Aberration of Starlight
John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces

 

 

2017 - Imbolo MbueBehold the Dreamers[7]

 

 

 

 

 

Av violen - 1 januari 2015 02:45


P O Enquists pris till en yngre författare på väg ut i Europa instiftades av P. O. Enquists förläggare på hans 70-årsdag. Priset består av en månads fri vistelse i ett europeiskt land.


De med fet stil har jag läst.

Pristagare


 • 2019 Amanda Svensson
 • 2018 Caroline Albertine Minor
 • 2017 Johannes Anyuru
 • 2016  Lars Petter Sveen
 • 2015 Karolina Ramkvist
 • 2014  Dorthe Nors
 • 2013 Ingvild H. Rishři
 • 2012 Mare Lee
 • 2011 Jón Kalman Stefánsson
 • 2010 Jonas T. Bengtsson
 • 2009 Helle Helle
 • 2008 Daniel Kehlmann
 • 2007 Trude Marstein
 • 2006 Jonas Hassen Khemiri
 • 2005 Juli Zeh

http://sv.wikipedia.org/wiki/P_O_Enquists_pris

Senaste inläggen

Presentation


Violens boksida -
reflektioner

Citatet

 Citatet

 

Jag tror att vi enbart bör läsa böcker som biter och sticker oss. Om den bok vi läser inte ruskar oss vakna som ett slag mot huvudet, varför då göra sig besväret att läsa den över huvud taget?

 

Franz Kafka

 

Lite väl drastiskt men det ligger nåt i det. 

Kontakta mig

email:

h55n/at/yahoo.se

Följ

Sök i bloggen

Kultursidor

Länkar

Länkar2.0

Poddar

Länksamling/Förlag

Kategorier

LITTERÄRA PRISER

Läser - ska läsa - med mera

Redan läst sju böcker i Min egen litteraturprisutmaning!

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ violensboksida, reflektioner.... med Blogkeen
Följ violensboksida, reflektioner.... med Bloglovin'

Arkiv

RSS

Tidigare år

statistik

Författare

Kvinnolänkar/föreningar/osv

JUL

Medicinskt

Min gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se